DELA

Annika Andersson och Olof Malmsäter

Den 8 april föddes Alfred på Visby lasarett. Han vägde 3.910 gram och var 51 cm lång. Föräldrar är Annika Andersson och Olof Malmsäter. Familjen bor på Gotland, men Annika kommer från Saltvik. Foto: HEMLIN FOTO