DELA

Anne Sundström och Lubomir Michalovic

Erin Desirée Michalovic skall hon heta, flickan som Anne Sundström och Lubomir Michalovic på Lotsgatan i Mariehamn fick klockan 21.12 den 26 februari. Vid födseln vägde hon 4 160 g och var 51 cm lång.