DELA

Maria Sommarström och Johan Mattsson

Den 10 september blev Gustaf, 5 år, storebror till en liten pojke som vid födseln vägde 3 040 gram och var 48 centimeter lång. Föräldrarna heter Maria Sommarström och Johan Mattsson. Familjen bor i Lemland.