DELA
Foto: PRIVAT

Julia och Jonas Lindberg

Leo Vilhelm Lindberg föddes den 19 juni på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vid födseln vägde han 2.285 gram och var 46 cm lång. Föräldrar är Jonas och Julia Lindberg på Bussö i Vårdö.