DELA
Foto: Jonas Edsvik

Debatt om Åland och Norden-samarbetet

Ska Åland arbeta för att bli fullvärdig medlem i det nordiska samarbetet eller inte?

Frågan väckte en het debatt i lagtinget i går.
Landskapsregeringen har låtit utreda frågan och kommit fram till att svaret måste bli nej, av olika skäl. Dels är det för dyrt – prislappen landar enligt vicelantrådet Camilla Gunell (S) på mellan 2 och 3 miljoner euro per år för Ålands del, många nya anställda behövs särskilt under ett ordförandeår. Dessutom stöter en ansökan om fullvärdigt medlemskap på patrull i grundlagen och i Helsingforsavtalet som stadgar att bara suveräna stater kan bli fullvärdiga medlemmar.

– Färöarna har ansökt fyra gånger om att bli fullvärdig medlem i det nordiska samarbetet men man har inte lyckats, sa hon.

Axel Jonsson (ÅF) lyfte i stället fram möjligheterna med 1 200 nordiska delegater på Åland.

– Tänk vad det skulle betyda för besöksnäringen.

Britt Lundberg (C), nyvald president för Nordiska Rådet, tackade för gratulationerna och hoppades på att de innefattar en ambition att arbeta för fler möjligheter för Åland i det nordiska samarbetet. Som fullvärdig medlem har man rätt att vara med överallt, påpekade hon och tyckte at frågan borde utredas vidare.

Camilla Gunell frågade Lundberg om det nu finns olika åsikter i lagtinget – men hon fick inget rakt svar.