DELA

Dåligt med sunt förnuft?

Den som kör stadens gräsklippare på distriktet där Ringvägen ingår, måste vara dåligt utrustad med sunt förnuft. Hela våren har jag vattnat och vårdat ett stort bestånd blåeld, visserligen på stadens område, men vackert blommande och uppskattat av alla. I torsdags kördes hela beståndet hänsynslöst ner av stadens gräsklippare, som tydligen inte har förmåga att se skönheten i blommorna. Blåeldsbeståndet skymde inte sikten eller förorsakade någon annan form av men, varför jag betraktar åtgärden som ett dumt övergrepp.

Ni som är ansvariga för parkvården borde skola, eller åtminstone informera alla de som sätter sig bakom ratten på stadens gräsklippare, om att de bör visa hänsyn och inte i onödan köra ner blommor som inte stör någon, men som stadsborna uppenbarligen uppskattar. En smula omtanke om stadens skönhet, som naturen dessutom bjuder gratis på, är väl inte för mycket begärt.

JENS HARBERG

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Vi har säsongspersonal, oftast skolungdomar, som klipper. De får order av arbetsledning var det ska klippas.

Vill man bevara blommor utanför sin tomt på gräsytor borde man höra av sig till arbetsledningen så att de vet om detta och kan föra informationen vidare.

ANNE NORDBLOM

STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE