DELA
© Nya Åland

Sundberg blir direktör

Förslaget att välja Fredrika Sundberg till kultur- och fritidsdirektör inom Mariehamns stad godkändes i går av stadsstyrelsen. Som Nya Åland skrev om igår är Sundberg kultur- och fritidschef i Finström och 18 personer hade sökt tjänsten som kultur- och fritidsdirektör i Mariehamn.

Motionen om att icke upplåta stadens mark till cirkusar som i kommersiellt syfte utnyttjar vilda djur togs också upp i går på stadsstyrelsen möte. Motionen remitterades vidare till statsledningen för beredning. Motionen om betalning av hyra för Edlagårdens samlingsrum remitterades vidare till socialnämnden för vidare beredning.