TALKA Med stor iver, såg, hammare, och en försvarlig mängd spik tillverkades ådtak av (från höger) Samuel Dreyer, Amanda Larsson,  Calle Pettersson, Taissija Pettersson och Rasmus Rinne.

Foto: Anki Schåman

TALKA Med stor iver, såg, hammare, och en försvarlig mängd spik tillverkades ådtak av (från höger) Samuel Dreyer, Amanda Larsson, Calle Pettersson, Taissija Pettersson och Rasmus Rinne.

Skärgårdsungdomar främjar fågelskyddet

Fritidsgruppen i Kumlinge grundskola ordnade nyligen i samråd med jaktvårdsföreningen en talkokväll för eleverna i årskurs 4-9.

Under Kaj Törnroos instruktioner spikades raskt ett antal skyddstak för ådfågel.

Taken placeras därefter ut på holmar där ådorna förhoppningsvis kan ruva sina ägg i skydd för andra rovfåglar.

I augusti när så skolan har börjat, är det tänkt att göra ett återbesök till de ställen där man placerat ut taken för att se hur experimentet lyckats och eventuellt flytta på de tak där ingen fågel häckat.

Text & foto: Anki Schåman

kommentar(er)