DELA
© Nya Åland

Många kända namn vill bli gymnasiechef

13 personer har hittills sökt tjänsten som förvaltningschef för Ålands gymnasium. Bland de sökande finns Carolina Sandell (bilden), vikarierande chef för landskapets social- och miljöavdelning och Rainer Juslin, chef för utbildnings- och kulturavdelningen.
Också Anders Göransson, förbundsdirektör för De gamlas hem och Inger Rosenberg-Mattsson, rektor för Ålands yrkesgymnasium finns bland de sökande.
De övriga som hittills har sökt tjänsten är: Elin Vartama, Denise Vesterback, Hannu Wuorela, Karl Borenius, Kristian Granberg, Anna-Lena Groos, Johan Backholm, Åsa Lillhannus, och Lasse Tallqvist.
Tjänsten tillsätts från och med den första september i år. Nuvarande förvaltningschef Gyrid Högman går formellt i pension den första mars år 2015, men har därtill en del ledighet att ta ut vilket gör att hennes efterträdare börjar redan till hösten. Ansökningstiden går ut i dag klockan 16.15.

Minna Wallén
minna.wallen@nyan.ax