UTREDS Den grova förskingringen i Visit Åland pågår för fullt. Det handlar om en omfattande utredning, säger kommissarie Olof Lindqvist som begärt hjälp av CKP i Åbo.

Foto: Stefan Öhberg

CKP tar över förskingring

CKP är beredd att ta över utredningen om förskingringen inom Visit Åland.

Det beskedet har kommissarie Olof Lindqvist fått. Förundersökningsledare är Heikki Topi-Hulmi.

– CKP kommer till Åland någon gång före jul för att vi tillsammans ska gå igenom allt material. Det är ju en rätt omfattande utredning, berättar Olof Lindqvist.

Hittills har ett förhör hållits med den misstänkte. Olof Lindqvist bekräftar att det, utifrån den information polisen har, inte handlar om spel.

– Det är andra saker.

Läs mer:

Uppdaterad: Visit Åland utsatt för förskingring på över 400 000 euro

 

kommentar(er)