Yrkesgymnasiet diskriminerade sökande

Förvaltningsdomstolen underkänner Ålands yrkesgymnasiums antagningsförfarande för elever med anpassad lärokurs i grundskolan. Det framkommer av förvaltningsdomstolens avgörande idag.

Besvär hade lämnats in av en sökande till skolans informations- och kommunikationsteknikprogram inför läsåret 2015-2016. Eleven hade haft anpassad lärokurs i grundskolan och var därför enligt regelverket för antagning utesluten ur det samåländska antagningssystemet. Det enda alternativet var att söka till programmet enligt individuell prövning.

Gymnasiet hade dock bestämt att inte anta någon sökande alls enligt prövning till programmet i fråga. Ändringssökanden ansåg att förfarandet varit diskriminerande och yrkade på att få en plats på utbildningen enligt samma grunder som andra elever.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att landskapsregeringen har rätt att fastställa grunder för antagningen för gymnasiet. Samtidigt stadgar lagen ändå att alla säkerställs lika möjligheter till antagning, enligt sin förmåga och sina särskilda behov. ”Oproportionella hinder” får inte finnas på grund av hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.

Förvaltningsdomstolen fann flera problematiska punkter i den individuella prövningen. Domstolens slutsats var att antagningsförfarandet var olagligt. Man konstaterar att eleven utsatts för en bedömning som ”sammantaget inte innefattade tillräckliga garantier för att utesluta godtycke eller diskriminering i förhållande till ordinarie sökande”.

Ärendet återförvisades  till yrkesgymnasiet som nu ska  bestämma hur den använder sin prövningsrätt för att uppfylla de krav som följer av grundlagen.

Anna Björkroos2230158

Miljötillstånd för bygget av Vårdöbron

ÅMHM har beviljat miljötillstånd för bygget av Vårdöbron mellan Töftö och Gersholm samt breddandet av vägbanken. I villkoren som...

2227773

Asylboenden i Sverige är Ömsens nya nisch

Ömsens nya nisch i Sverige är försäkring av asylboenden. Efterfrågan ökar hela tiden – och för Ömsen betyder det provisionspengar...

2229870

Vem ärver tronen efter Ehn?

Vad heter Moderat Samlings nästa ordförande? Åtta namn nämns. Moderat Samlings valberedningsgrupp diskuterar redan frågan om vem som...

2228679

55 döda funna nära cykelbana

De döda avled för tusen år sedan. De brändes och begravdes vid sin gård. Eventuellt brott är preskriberat. Nu hittas brända...

2228172

Fortsatt skyddszon mot päronpesten

Flera odlingar drabbas när skyddszonen för att häva utbrottet av päronpest lämnas oförändrad. – Vi vet inte helt säkert om...

Ams och Åda tar över it-system

Myndigheten Ams och Åda, Ålands digitala agenda, tar över driften av det åländska studiestödssystemet från Carus. En anställd...

2228411

”Obalanserad rapportering av alkohol och droger”

Journalister jobbar under stress med begränsade resurser, samtidigt som drogfrågor är känsliga ämnen. Det menar Jessica Gustafsson,...

2059875

Årets studenter offentliga

Studentexamensnämnden offentliggör i dag listan på årets studenter. Här hittar ni listan med de åländska namnen: Ålands lyceum...

2229292

Chipsglädje i riksdagen

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström tackade i fredags för riksdagskollegornas stöd och omtanke kring chipsfabriken i Haraldsbys öde...

2229535
Bildspel

Bildspel från Brändöluffen

Loppet Brändöluffen avgjordes i lördags. I dagens Nya Åland kan du läsa om loppet och vinnarna. Här hittar ni ett bildspel från...